Zprovoznění bazénu po zazimování

Zprovoznění bazénu po zazimování je klíčové pro vytvoření bezpečného a příjemného prostředí pro plavání. Tímto procesem čistíme bazén od nečistot a upravujeme chemii vody, což brání vzniku bakterií a zajišťuje optimální kvalitu vody pro nadcházející sezónu.

I když koupací sezóna obvykle začíná až v květnu nebo červnu, čištění a údržbu bazénové vody je ideální začít již na jaře. Nejvhodnější doba pro zprovoznění bazénu je, když noční teploty neklesají pod bod mrazu a teplota vody dosahuje 10°C. Rychlým zprovozněním bazénu předcházíme problémům s nečistou vodou. Při teplotě vody nad 10°C se zvyšuje riziko růstu řas a množení bakterií a mikroorganismů. Časnou péčí o vodu dosáhneme průzračné a čisté vody, což nám umožní brzy začít s koupáním.

První kroky před čistěním bazénu

Odstraníme zimní plachtu, dilatační plováky, dilatační zátku ze skimmeru a zazimovací zátky z trysek.
Vizuálně zkontrolujeme vnitřek bazénu včetně veškerého osazení bazénu (skimmer, vratná tryska, světlo, protiproud,...), jestli po zimě nedošlo k případnému poškození.

Čištění bazénu

Vyčistíme stěny bazénu pomocí houbičky nebo kartáče. V případě velmi znečistěných stěn můžeme použít čistič usazenin a postupovat dle návodu. Pokud jsou nečistoty ve vodě, odstraníme je pomocí bazénové síťkyteleskopickou tyčí. Na dno bazénu použijeme ruční nebo automatický vysavač.

Zprovoznění a vyčištění technologií

Pečlivě zkontrolujeme technologii, vyčistíme filtry, vyměníme písek ve filtrační nádobě a zprovozníme čerpadla. Zkusíme, jestli nejsou po zimě zalehlá. Pokud čerpadlo vydává abnormální zvuk, může být zadřené ložisko nebo špatný rozběhový kondenzátor a je nutné ho vyměnit. Projdeme jednotlivé spoje a zkontrolujeme, jestli jsou všechna těsnění na místě a v pořádku. Pokud je nějaké těsnění špatné, vyměníme ho a důkladně namažeme silikonovou vazelínou. Po sestavení celého uzavřeného okruhu zkontrolujeme a případně dotáhneme veškeré spoje tak, aby nemohlo dojít k úniku vody. Pozor u plastových přírub se závitem dotahujeme s citem, zpravidla stačí dotáhnout ručně bez použití nářadí. Použitím příliš velké síly dochází k nevratnému poškození příruby nebo závitu – spoj již nelze utěsnit bez výměny komponentů. Vrátíme do skimmeru košíček na hrubé nečistoty s filtrační punčochou, do vratné trysky vložíme směrovou čočku a zašroubujeme.

Testování a úprava bazénové vody

Nyní můžeme dopustit vodu do požadované úrovně, nejméně do ½ okénka skimmeru. Pro napouštění bazénu je vhodnější voda z řádu, v případě, že napouštíme vodu z vrtu nebo studny použijeme přípravek studna mineral. Po dopuštění vody pomocí testerů zkontrolujeme alkalitu, pH vody a tvrdost. Hodnota celkové alkality, pH a tvrdosti určuje kvalitu vody v bazénu.
Alkalita: alkalitu změříme pomocí kapkový tester bazénové vody – alkalita, ideální hodnota celkové alkality je 80 do 120 ppm. Právě nesprávná hodnota alkality může způsobovat časté kolísání pH vody. Čím nižší alkalita je, tím menší schopnost neutralizace kyselin voda má a tím se stává pH nestabilní. V tomto případě přidáme přípravek alkalita plus.
pH: pH změříme pomocí testeru na pH(5v1 odkaz), upravíme hodnotu pH vody pomocí přípravků pH mínus nebo pH plus na výběr je mnoho variant. Pro udržení jiskrně průzračné vody je velice důležité udržovat hodnotu pH vody ve správném rozmezí 6,8 - 7,6, voda by tedy měla být neutrální. V tomto rozmezí je zaručena nejvyšší účinnost dezinfekčních (chlorových či bezchlorových) i všech ostatních používaných přípravků bez vedlejších vlivů. Správná hodnota pH bazénové vody také zamezuje podráždění očí a pokožky. Nesprávná hodnota pH také vytváří ve vodě zákaly a může dojít i k ucpání filtračního zařízení. Ve vodě se zvyšuje obsah škodlivého vázaného chloru, taková voda velmi zapáchá chlorem, dochází k blednutí barev materiálů a způsobuje korozi kovového příslušenství bazénu.
Tvrdost vody: tvrdost vody změříme pomocí kapkový tester bazénové vody – tvrdost, ideální hodnota tvrdosti bazénové vody je do 17 °N. Ke snížení tvrdosti vody použijeme přípravek stabilizátor tvrdosti. Ačkoliv to na první pohled není až tak důležitá hodnota při údržbě vody v bazénu, opak je pravdou. Tvrdost vody je jedním z nejdůležitějších faktorů, jenž přímo ovlivňuje kvalitu vody v bazénu. Čím je bazénová voda tvrdší, tím více se usazuje vodní kámen prakticky kdekoliv, a to zejména v celách solonizačních jednotek, na stěnách a dně bazénu, v čerpadlech anebo v potrubí a v písku.

Dezinfekce bazénové vody

Po úpravě alkality, pH a tvrdosti vody doporučujeme vodu v bazénu šokově zachlorovat, abychom zbavily vodu organických nečistot, řas a bakterií. K těmto účelům slouží několik typů přípravků, jako je chlorová chemie a bezchlorová chemie anebo dezinfekce pomocí slané vody. Provedeme první dezinfekci bazénové vody a zapneme filtraci nejméně na 24 hodin, aby se voda v bazénu pečlivě promíchala s přidanými přípravky.
Chlorová dezinfekce vody: přípravek k prvotnímu ošetření vody v bazénu je chlor start, který zbaví vodu všech řas, bakterií a mikroorganismů. Po šokové chloraci již můžeme začít používat přípravky pro běžnou údržbu, jako jsou chlorové tablety nebo multifukční chlorové tablety.
Bezchlorová dezinfekce vody: k ošetření vody aktivním kyslíkem použijeme přípravek oxi šok. Po aplikaci tohoto přípravku můžeme začít používat přípravky pro průběžnou dezinfekci, jako jsou: oxi kyslíkový granulát, oxi kyslíkové tablety a kyslíkový oxi aktivátor.
Dezinfekce slaná voda: pokud nemáme doplněnou a rozmíchanou sůl ve vodě, použijeme k ošetření vody chlor start v opačném případě přepneme solonizační jednotku na program chlor šok a necháme vodu filtrovat nejméně 24 hodin. Po uplynutí této doby přepneme solonizační jednotku do běžného programu a filtrujeme dle potřeby.