Filtrační set - možné závady při začátku sezóny nebo v průběhu

Bazénové čerpadlo patří k základní technologií pro bazén. Bohužel se můžeme setkávat s problémy jako je ucpání filtru nebo sacího potrubí, což může zpomalit cirkulaci vody. Nízký tlak či nepravidelný zvuk během provozu čerpadla naznačují, že je třeba provést důkladnou kontrolu. Pravidelná údržba a čištění filtru mohou předejít mnoha problémům s bazénovým čerpadlem. Včasná identifikace a oprava těchto problémů přispěje k dlouhodobému a bezproblémovému fungování bazénu.

Bazénové čerpadlo jen bzučí, ale netočí se

 1. V čerpadle jsou nečistoty
  • Čerpadlo je potřeba rozmontovat a vyčistit. Poté důkladně propláchnout čistou vodou.
 2. Čerpadlo přes zimu zatuhlo
  • Odstraňte zadní kryt motoru a zapněte čerpadlo. Šroubovákem pootočte vrtulkou po směru hodinových ručiček. Kápněte olej na hřídel.
   Čerpadlo - zadní kryt motoru
 3. Spálený rozběhový kondenzátor
  • Vyměnit rozběhový kondenzátor. Pokud jste šikovní, můžete si kondenzátor vyměnit svépomocí nebo čerpadlo poslat na opravu.
   Čerpadlo - Rozběhový kondenzátor

Bazénové čerpadlo teče

 1. Povolené šroubení
  • Zkontrolovat šroubení a jestli jsou správně nasazeny o-kroužky.
   Čerpadlo - šroubení
 2. Vydřená ucpávka v čerpadle
  • Čerpadlo rozebrat a vyměnit ucpávku.
   Čerpadlo - Ucpávka
 3. Prasklé tělo čerpadla

Čerpadlo má malý výkon

 1. Zanesené filtrační médium
  • Zkontrolujte filtrační náplň, jestli v ní nejsou nečistoty a usazeniny. Pokud ano, je zapotřebí filtrační náplň proprat, popřípadě vyměnit.
 2. Zanesený košíček ve skimmeru nebo vlasový filtr v čerpadle
  • Opticky zkontrolujte košíček skimmeru jestli není zanesena filtrační punčocha. Při zanesení ji vyčistěte nebo vyměňte. Také zkontrolujte košíček na nečistoty v čerpadle.
   Čerpadlo - filtrační košíčekČerpadlo - filtrační košíček
 3. Přivřený ventil
  • Zkontrolujte, jestli některý z kulových ventilů není zavřený nebo přivřený.
 4. Špatné čerpadlo
  • Přidřené ložisko nebo špatné vinutí. V tomto případě doporučujeme odborný servis.