Recenze

Hodnocení obchodu a produktů

Hodnocení obchodu

Obchod mohou hodnotit pouze zákazníci:

 • hodnotící skrze program Ověřeno zákazníky z portálu Heureka.cz,
  odkaz na hodnocení je zasílán prostřednictvím e-mailu (není-li ze strany zákazníka, toto povolení zamítnuto) v rámci dnů/týdnů po dokončení objednávky
 • hodnotící v detailu obchodu na portálu Heureka.cz

Hodnocení produktů

Produkty mohou hodnotit pouze zákazníci:

 • přihlášení a s ověřeným uživatelským účtem na webovém rozhraní
 • hodnotící skrze program Ověřeno zákazníky z portálu Heureka.cz, 
  odkaz na hodnocení je zasílán prostřednictvím e-mailu (není-li ze strany zákazníka, toto povolení zamítnuto) v rámci dnů/týdnů po dokončení objednávky

Ověřování recenzí

Každou recenzi před jejím zveřejněním ověřujeme.

 • Hodnocení skrze webové rozhraní - Ověření recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.
 • Hodnocení skrze program Ověřeno zákazníky z portálu Heureka.cz - Ověřený zákazník je každý zákazník, který v obchodě skutečně nakoupil a hodnotí obchod na základě dotazníku spokojenosti, který obdržel skrze odkaz v e-mailu.
 • Hodnocení v detailu obchodu na portálu Heureka.cz - Tyto recenze nemůžeme ověřit, a proto je na našem webovém rozhraní nezveřejňujeme. Na portálu Heureka.cz tyto recenze viditelné jsou a jsou znatelně odlišené (šedou siluetou) od recenzí ověřených.

Zjistíme-li, že recenze byla vytvořena někým, kdo na webovém rozhraní nákup neuskutečnil, jsme oprávněni takovou recenzi odstranit, případně ji nezveřejnit.